Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Politikaları

Liderlik, Yönetim ve Kalite

 • Kurumsal ilke ve esasların işletilmesi esastır.
 • Kalite gelişiminde ulusal ve uluslararası kalite ve standartlar izlenir.
 • Kalite gelişiminde iç ve dış paydaş katılımı, süreklilik ve şeffaflık esastır.

Eğitim ve Öğretim Politikası

 • Türk kültürünün dil ve edebiyat alanındaki temel eserlerini ve çağdaş bilimsel araştırma yöntemlerini tanıtan bir eğitim-öğretim programı uygulamak esastır.
 • Öğrencilerin beklentileri ile Türk Dili ve edebiyatı alanının ihtiyaçlarını gözetmek ve bu ihtiyaçlara bağlı olarak programda güncellemeler yapılır.
 • Ulusal ve uluslararası standartları gözeterek farklı disiplinlerle işbirliği içinde yapılacak çalışmalar teşvik edilir.
 • Alanın ihtiyaçlarını tanıyan ve çözüm üretebilen, donanımlı, girişimci, kültürel değerlerine saygılı mezunların yetiştirilmesi hedeflenir.

Araştırma ve Geliştirme Politikası

 • Öğrencileri Üniversitenin vizyon ve misyonunu destekleyecek ortak çalışmalara yönlendirmek esastır.
 • Araştırmaların bilim ve yayın etiği çerçevesinde yapılması esastır.
 • Öğrencilerin araştırmacı kimliklerini geliştirecek ulusal ve uluslararası faaliyetler teşvik edilir.
 • Araştırmaların nitelikli yayınlara dönüştürülmesi amaçlanır.

Toplumsal Katkı Politikası

 • Toplumun ihtiyaçlarının belirlenmesinde akademik bakış açısı esastır.
 • Öğrenciler topluma hizmet kapsamındaki faaliyetler konusunda teşvik edilir.
 • Topluma hizmet politikamızın dış paydaşların katkısıyla geliştirilmesi amaçlanır.

Uluslararasılaştırma Politikası

 • Akademik kadronun oluşumunda farklı bölgesel deneyimleri olan öğretim üyeleriyle çalışmaya özen gösterilir.
 • Öğrenciler ve öğretim üyeleri Erasmus çerçevesinde akademik hareketliliğe teşvik edilir.
 • Yurtdışında Türk Dili ve Edebiyatı alanında çalışan akademisyenlerle iş birliğini geliştirmeye önem verilir.
 • Öğretim üyeleri uluslararası yayın yapmaya teşvik edilir.