Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, asırlar boyunca geniş bir coğrafyada şekillenmiş olan Türk kültürünün değerlerini bilen ve sahiplenen, bilimsel duyarlılığa sahip, özgür ve eleştirel düşünebilen genç araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölümün % 30 İngilizce olarak yürütülen programı, öğrencilere Türk dili ve edebiyatının klasik ve çağdaş dönemlerini tanıtmaya; onların araştırma, çözümleme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık okuyan öğrencilerimiz dört yıl süresince İngilizce derslerde yabancı dillerini geliştirme, Arapça, Farsça, Fransızca, Almanca, Rusça gibi dünya dillerini öğrenme, dil ve edebiyat alanındaki uluslararası gelişmeleri izleme imkânına da sahiptirler.

Neden 29 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü?

 • Klasik ve çağdaş edebiyat örneklerini tanıyacak, anlayacak ve yorumlayabileceksiniz.
 • Edebiyatı bir bilim insanı gözüyle değerlendirebilmeyi öğreneceksiniz.
 • Edebî metinlere disiplinler arası bir yaklaşımla bakabileceksiniz.
 • Edebî metinleri kuramsal bir yaklaşımla anlama, değerlendirme ve çözümleme becerisi kazanacaksınız.
 • Dünya edebiyatlarını tanıyacak, Türk edebiyatının eserlerini dünya ölçeğinde tartışabileceksiniz.
 • Tarihî Türk lehçelerini klasik metin çözümlemesi yaklaşımıyla inceleyecek ve öğreneceksiniz.
 • Günümüz Türkiye Türkçesini modern dilbilimsel bakış açısıyla analiz edeceksiniz.
 • Çağdaş Türk lehçelerini öğrenebileceksiniz.

İş Olanakları:

 • Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmî ve özel okullarda branş öğretmenliği yapabilirsiniz.
 • Metin yazarı, editör, yayıncı, düzeltmen, programcı vb. pozisyonlarda yazılı ve görsel medyada, yayın dünyasında faaliyet gösterebilir, sunuculuk yapabilir ya da sunuculuk kurslarında eğitmen olarak görev alabilirsiniz.
 • Türkiye ve dünya üniversitelerinin ilgili bölümlerinde  Türk Dili derslerini vermek üzere öğretim görevlisi veya okutman kadrosunda çalışabilirsiniz.