Çift Anadal Programı Öğretim Planı

Üniversite Senatosunun 17.02.2023 Tarih ve 2023-05-2 Sayılı Karar Eki   EK-3

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI LİSANS ÇİFT ANADAL PROGRAMI (%30 İngilizce)
ÖĞRETİM PLANI
I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OTA101 Osmanlı Türkçesi I Z 4 2 0 5 6
TED111 Başlangıç Dönemi Klasik Türk Edebiyatı Z 3 0 0 3 4
TOPLAM   7 2 0 8 10
TOPLAM KREDİ   8 10
               
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OTA102 Osmanlı Türkçesi II Z 4 2 0 5 6
TED112 Gelişme Dönemi Klasik Türk Edebiyatı Z 3 0 0 3 4
LIT104 Critical Reading and Writing Z 3 1 0 4 5
TOPLAM   10 3 0 12 15
TOPLAM KREDİ   20 25
               
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TED203 19. yy Türk Edebiyatı Z 3 0 0 3 4
TED213 Klasik Edebiyat Bilgileri I Z 3 0 0 3 5
LIT201 Literary Theory I Z 3 0 0 3 5
TOPLAM   9 0 0 9 14
TOPLAM KREDİ   29 39
               
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TED204 20. yy Türk Edebiyatı Z 3 0 0 3 4
TED214 Klasik Edebiyat Bilgileri II Z 3 0 0 3 5
TOPLAM   6 0 0 6 9
TOPLAM KREDİ   35 48
               
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TED301 Klasik Türk Şiiri I Z 3 0 0 3 4
TED305 Modern Türk Şiiri Z 3 0 0 3 4
TED311 Tarihî Türk Dilleri Z 3 0 0 3 4
TOPLAM   9 0 0 9 12
TOPLAM KREDİ   44 60
               
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TED302 Klasik Türk Şiiri II Z 3 0 0 3 4
TED306 Modern Türk Romanı Z 3 0 0 3 4
TED310 Türk Halk Edebiyatı Z 3 0 0 3 4
TOPLAM   9 0 0 9 12
TOPLAM KREDİ   53 72
               
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TED403 Türk Tiyatrosu Z 3 0 0 3 5
TOPLAM   3 0 0 3 5
TOPLAM KREDİ   56 77
               
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TED404 Türk Edebiyatında Eleştiri Z/S 3 0 0 3 5
TOPLAM   3 0 0 3 5
TOPLAM KREDİ*   59 82
               
            K AKTS
  Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programındaki TED/LIT/LING kodlu zorunlu dersler 81 118
  Alan içi zorunlu derslerin 3'te 2si 54 78,67
               
  *Mezuniyeti için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır.
               
Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri
KOD DERSİN ADI  Z/S T U L K AKTS
PFE201 Eğitime Giriş  S 3 0 0 3 4
PFE203 Eğitim Psikolojisi  S 3 0 0 3 4
PFE202 Öğretim İlke ve Yöntemleri  S 3 0 0 3 4
PFE204 Öğretim Teknolojileri S 2 0 0 2 3
PFE301 Sınıf Yönetimi  S 2 0 0 2 3
PFE303 Rehberlik ve Özel Eğitim  S 3 0 0 3 4
PFE302 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme S 3 0 0 3 4
PFE401 Özel Öğretim Yöntemleri S 3 0 0 3 4
PFE402 Öğretmenlik Uygulaması S 1 8 0 5 10
  GENEL TOPLAM   23 8 0 27 40