Misyon ve Vizyonumuz

Misyon

Türk Dili ve Edebiyatının temel kaynaklarını, dünya edebiyatının klasikleşmiş örneklerini tanıtmak, edebi eserleri bilimsel yaklaşım ve yöntemlerle okuyup değerlendirebilecek bir okuma kültürü ve birikimi kazandırmak, edebiyatın meselelerine uluslararası platformlarda akademik duyarlılıkla yaklaşıp değerlendirebilecek, diline ve milli değerlerine sahip çıkan, eleştirel düşünebilen toplumsal sorumluluk sahibi genç araştırmacılar yetiştirmektir.

Vizyon

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde asırlar boyunca geniş bir coğrafyada gelişmiş olan Türk kültürünün dil ve edebiyat alanındaki temel eserlerini tanıtan, bu eserleri çağdaş bilimsel yöntemlerle inceleyebilecek bilgi ve becerileri kazandıracak düzeyde bir program uygulanmaktadır. Edebiyatın meselelerini tartışabilen, yenilikleri izleyen, bilimsel açıdan üretken, disiplinler arası yaklaşımlara açık, katılımcı, doğa ve çevre bilinci gelişmiş örnek genç nesil yetiştirmektir.