Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (%30 İngilizce)  Lisans Programı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (%30 İngilizce) Lisans Programı

Üniversite Senatosunun 17.02.2023 Tarih ve 2023-05-2 Sayılı Karar Eki   EK-2

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI LİSANS PROGRAMI  (%30 İngilizce)

ÖĞRETİM PLANI 

                 
I. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS ÖNŞART
OTA101 Osmanlı Türkçesi I Z 4 2 0 5 6  
TED113 Batı Edebiyatında Akımlar  Z 3 0 0 3 5  
TED105 Akademik Okuma ve Yazma I Z 2 0 0 2 3  
TED107 Ses ve Şekil Bilgisi Z 1 2 0 2 3  
TED111 Başlangıç Dönemi Klasik Türk Edebiyatı Z 3 0 0 3 4  
EAP101 English for Academic Purposes I Z 2 0 0 2 3  
HIST103 Cultures and Civilizations I Z 2 0 0 2 3  
TAR111 Dünya Tarihine Giriş I Z 2 0 0 2 3  
TOPLAM   19 4 0 21 30  
TOPLAM KREDİ   21 30  
                 
II. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
OTA102 Osmanlı Türkçesi II Z 4 2 0 5 6 Önşart: OTA101
TED106 Akademik Okuma ve Yazma II Z 2 0 0 2 3  
TED108 Sözcük ve Cümle Bilgisi Z 1 2 0 2 3  
TED112 Gelişme Dönemi Klasik Türk Edebiyatı Z 3 0 0 3 4  
LIT104 Critical Reading and Writing Z 3 1 0 4 5  
EAP102 English for Academic Purposes II Z 2 0 0 2 3  
HIST104 Cultures and Civilizations II Z 2 0 0 2 3  
TAR112 Dünya Tarihine Giriş II Z 2 0 0 2 3  
TOPLAM   19 5 0 22 30  
TOPLAM KREDİ   43 60  
                 
III. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
OTA201 Osmanlı Türkçesi Metinleri I Z 2 2 0 3 4 Önşart: OTA102
TED203 19. yy Türk Edebiyatı Z 3 0 0 3 4  
TED213 Klasik Edebiyat Bilgileri I Z 3 0 0 3 5  
LIT201 Literary Theory I Z 3 0 0 3 5  
AIIT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 0 2 2  
  Serbest Seçmeli Ders I S 3 0 0 3 5  
  Free Elective I S 3 0 0 3 5  
TOPLAM   19 2 0 20 30  
TOPLAM KREDİ   63 90  
   
IV. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
OTA202 Osmanlı Türkçesi Metinleri II Z 2 2 0 3 4 Önşart: OTA201
TED204 20. yy Türk Edebiyatı Z 3 0 0 3 4  
TED214 Klasik Edebiyat Bilgileri II Z 3 0 0 3 5  
LIT202 Literary Theory II Z 3 0 0 3 5  
AIIT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 0 2 2  
  Serbest Seçmeli Ders II S 3 0 0 3 5  
  Free Elective II S 3 0 0 3 5  
TOPLAM   19 2 0 20 30  
TOPLAM KREDİ   83 120  
                 
V. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
TED301 Klasik Türk Şiiri I Z 3 0 0 3 4  
TED305 Modern Türk Şiiri Z 3 0 0 3 4  
TED309 Türk Halk Bilimi Z 3 0 0 3 4  
TED311 Tarihi Türk Dilleri Z 3 0 0 3 4  
LIT301 Classical Ottoman Thought: Literature & Education Z 3 0 0 3 4  
  Alan İçi Seçmeli Ders I S 3 0 0 3 5  
  Free Elective III S 3 0 0 3 5  
TOPLAM   21 0 0 21 30  
TOPLAM KREDİ   104 150  
                 
VI. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
TED302 Klasik Türk Şiiri II Z 3 0 0 3 4  
TED306 Modern Türk Romanı Z 3 0 0 3 4  
TED310 Türk Halk Edebiyatı Z 3 0 0 3 4  
TED312 Eski Anadolu Türkçesi Z 3 0 0 3 4  
LIT302 Modern Turkish Thought: Literature & Education Z 3 0 0 3 4  
  Alan İçi Seçmeli Ders II S 3 0 0 3 5  
  Free Elective IV S 3 0 0 3 5  
TOPLAM   21 0 0 21 30  
TOPLAM KREDİ   125 180  
                 
VII. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
TED401 Klasik Türk Edebiyatında Nesir Z 3 0 0 3 5  
TED403 Türk Tiyatrosu Z 3 0 0 3 5  
  Alan İçi Seçmeli Ders III S 3 0 0 3 5  
  Serbest Seçmeli Ders III S 3 0 0 3 5  
  Free Elective V S 3 0 0 3 5  
  Free Elective VI S 3 0 0 3 5  
TOPLAM   18 0 0 18 30  
TOPLAM KREDİ   143 210  
                 
VIII. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
TED402 Bitirme Tezi Z 0 6 0 3 5  
TED404 Türk Edebiyatında Eleştiri Z 3 0 0 3 5  
  Alan İçi Seçmeli Ders IV S 3 0 0 3 5  
  Serbest Seçmeli Ders IV S 3 0 0 3 5  
  Free Elective VII S 3 0 0 3 5  
  Free Elective VIII S 3 0 0 3 5  
TOPLAM   15 6 0 18 30  
TOPLAM KREDİ   161 240  
                 
      KREDİ AKTS        
  Toplam kredi    161 240        
  Zorunlu dersler   113 160        
  Seçmeli dersler    48 80        
  İngilizce Dersler    48 75        
  İngilizce derslerin kredisi / Toplam  kredi   30% 31%        
  Toplam ders sayısı   56        
  Zorunlu ders sayısı   40        
  Zorunlu ders / Toplam kredi   70% 67%        
  TED/LING/LIT kodlu zorunlu ders  sayısı   50        
  TED/LIT/LING kodlu zorunlu dersler   81 118        
  Diğer kodlu zorunlu ders  sayısı   12        
  Seçmeli ders sayısı   16        
  Seçmeli ders / Toplam kredi   30% 33%        
  Alan seçmeli ders sayısı   4        
  Serbest seçmeli ders sayısı   12        
                 
SEÇMELİ DERSLER (Alan)  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
TED221 19. yy Türk Edebiyatı Metin Çözümlemeleri S 3 0 0 3 5  
TED222 20. yy. Türk Edebiyatı Metin Çözümlemeleri S 3 0 0 3 5  
TED223 Türk Dünyası Destanları S 3 0 0 3 5  
TED224 Türklerin Kullandığı Alfabeler S 3 0 0 3 5  
TED321 Deyim ve Atasözü Bilgisi S 3 0 0 3 5  
TED322 Aşık Edebiyatı S 3 0 0 3 5  
TED323 Türk Dili Tarihi  S 3 0 0 3 5  
TED324 Anonim Halk Edebiyatında Biçim ve Tür S 3 0 0 3 5  
TED325 Çağatay Türkçesi Metin İncelemeleri S 3 0 0 3 5  
TED326 Harezm-Kıpçak Türkçesi Metin İncelemeleri S 3 0 0 3 5  
TED328 Klasik Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri S 3 0 0 3 5  
TED329 Klasik Türk Edebiyatında Türler S 3 0 0 3 5  
TED331 Klasik Türk Edebiyatında Mesnevî S 3 0 0 3 5  
TED332 Klasik Türk Edebiyatında Kaside S 3 0 0 3 5  
TED333 Metin Yazarlığı S 3 0 0 3 5  
TED334 Klasik Dönem Tezkireleri S 3 0 0 3 5  
TED336 Türk Edebiyatında Hikaye S 3 0 0 3 5  
TED337 Sözlükbilim  S 3 0 0 3 5  
TED338 Türkçenin Tarihsel Dilbilimi S 3 0 0 3 5  
TED341 İstanbul: Toplum ve Edebiyat S 3 0 0 3 5  
TED342 Türk Edebiyatında Biyografi S 3 0 0 3 5  
TED343 Servet-i Fünûn Dönemi Edebiyatı S 3 0 0 3 5  
TED344 Çağdaş Türk Lehçeleri Oğuz Grubu S 3 0 0 3 5  
TED421 Tasavvuf Edebiyatı S 3 0 0 3 5  
TED422 Halk Türküleri S 3 0 0 3 5  
TED423 Halk Kültürü S 3 0 0 3 5  
TED424 Anlam Bilimi S 3 0 0 3 5  
TED425 Çağdaş Türk Lehçeleri Karluk Grubu S 3 0 0 3 5  
TED426 Çağdaş Türk Lehçeleri Kıpçak Grubu S 3 0 0 3 5  
TED427 Köken Bilgisi S 3 0 0 3 5  
TED430 Edebiyat Felsefesi S 3 0 0 3 5  
TED431 Tarihi Gelişimi İçinde Batı Şiiri S 3 0 0 3 5  
TED432 Edebiyat ve Sinema S 3 0 0 3 5  
TED433 15. yy Klasik Türk Şiirinde Sosyal Hayat S 3 0 0 3 5  
TED434 16. yy Klasik Türk Şiirinde Sosyal Hayat S 3 0 0 3 5  
TED435 Edebiyat Tarihinde Usul S 3 0 0 3 5  
TED436 Klasik Türk Şiiri Estetiği S 3 0 0 3 5  
TED437 Türk Edebiyatında Deneme S 3 0 0 3 5  
TED438 Çağdaş Türk Şiiri S 3 0 0 3 5  
TED439 Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatları  S 3 0 0 3 5  
TED440 Anadolu'da Çokdillilik S 3 0 0 3 5  
TED441 Türk Edebiyatında Memleket  S 3 0 0 3 5  
TED442 Edebiyat ve Toplumsal Değişim S 3 0 0 3 5  
TED443 Çağdaş Türk Romanı S 3 0 0 3 5  
LING 224 Introduction to Linguistics S 3 0 0 3 5  
LING321 Phonetics & Phonology S 3 0 0 3 5  
LING322 Morphology S 3 0 0 3 5  
LING324 Semantics & Pragmatics S 3 0 0 3 5  
LING325 Sociolinguistics S 3 0 0 3 5  
LING421 Syntax S 3 0 0 3 5  
LING422 Language, Society and Culture S 3 0 0 3 5  
LING423 Discourse Analysis S 3 0 0 3 5  
LIT321 Sound & Sense S 3 0 0 3 5  
PER101 Persian I S 2 4 0 4 7  
PER102 Persian II S 2 4 0 4 7  
PER201 Persian III S 2 4 0 4 7  
PER202 Persian IV S 2 4 0 4 7  
PER301 Persian V S 2 4 0 4 7  
PER302 Persian VI S 2 4 0 4 7  
                 
Üniversite Ortak Seçmeli Dersler  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
ROD222 Kariyer Planlama S 2 0 0 2 5  
ROD224 Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı, Bağımlılığı ve Etiği S 2 0 0 2 5  
ROD321 Gönüllülük Çalışmaları S 1 2 0 2 5  
ROD422 İnsan Hakları S 2 0 0 2 5  
                 
Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri  
KOD DERSİN ADI  Z/S T U L K AKTS  
PFE201 Eğitime Giriş  S 3 0 0 3 4  
PFE203 Eğitim Psikolojisi  S 3 0 0 3 4  
PFE202 Öğretim İlke ve Yöntemleri  S 3 0 0 3 4  
PFE204 Öğretim Teknolojileri S 2 0 0 2 3  
PFE301 Sınıf Yönetimi  S 2 0 0 2 3  
PFE303 Rehberlik ve Özel Eğitim  S 3 0 0 3 4  
PFE302 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme S 3 0 0 3 4  
PFE401 Özel Öğretim Yöntemleri S 3 0 0 3 4  
PFE402 Öğretmenlik Uygulaması S 1 8 0 5 10  
  GENEL TOPLAM   23 8 0 27 40