Doç. Dr. Alphan Yusuf AKGÜL

Doç. Dr. Alphan Yusuf AKGÜL
Lisans
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Yüksek Lisans
Bilkent Üniversitesi - 2005

Doktora
Bilkent Üniversitesi - 2010

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nden yüksek lisans ve doktora derecesi aldı. Tübitak yurtdışı araştırma bursu kapsamında konuk araştırmacı olarak bir yıl University of Washington’da bulundu. Bu üniversitede, modern şiir kuramları, metafizik şiir ve yaratıcı yazarlık üzerine çalıştı. Akgül’ün doktora tezi, bazı değişikliklerle, Anlamın Sesi: Yahya Kemal Beyatlı’nın Şiir Estetiği adıyla yayımlandı (2014). Bu kitaba “Türkiye Yazarlar Birliği Edebî Tenkit Ödülü” verildi. Oktay Rifat’ın şiirleri üzerine yazdığı kuramsal inceleme ise Güneş Yalnız Dirileri Isıtır adıyla yayımlandı (2017). Bu kitabıyla Akgül, “Mehmet H. Doğan Şiir Eleştirisi Ödülü”nü aldı. Aynı zamanda bir şair olan Akgül’ün şiirleri, 2000 yılında “Yaşar Nabi Nayır”, 2008 yılında “Nüzhet Erman” şiir ödüllerine layık görüldü.