Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktora

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA PROGRAMI DERS PLANI

1.YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

TED 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 0 0 NC 2

 

Alan Seçmeli Ders I

3

0

3

7

 

Alan Seçmeli Ders II

3

0

3

7

 

Serbest Seçmeli Ders I

3

0

3

7

 

Serbest Seçmeli Ders II

3

0

3

7

TOPLAM

12

0

12

30

 

2.YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

TED 800 Doktora Semineri 0 0 NC 2

 

Alan Seçmeli Ders III

3

0

3

7

 

Alan Seçmeli Ders IV

3

0

3

7

 

Serbest Seçmeli Ders III

3

0

3

7

 

Serbest Seçmeli Ders IV

3

0

3

7

TOPLAM

12

0

12

30

 

TEZ

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

TED 701

Doktora Tezi

0

0

NC

180

 

GENEL TOPLAM

 

 

K

AKTS

 

 

24

240

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

 

MODÜL A: KLASİK TÜRK EDEBİYATI

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

TED 601

Klasik Türk Edebiyatı: Kavram ve Motifler

3

0

3

7

TED 602

Klasik Türk Şiirinde Sebk-i Hindî 

3

0

3

7

TED 603

İslami Dönemde Türk Halk Kültürü

3

0

3

7

TED 604

Klasik Türk Edebiyatında Mevlevî Kültür

3

0

3

7

TED 605

Klasik Türk ve Fars Edebiyatı Metin İncelemeleri

3

0

3

7

TED 606

Klasik Türk Edebiyatında Mecmua

3

0

3

7

TED 607

Klasik Türk Edebiyatında Sosyal Hayat

3

0

3

7

TED 608

Klasik Türk ve Fars Edebiyatında Dinî Metinler

3

0

3

7

TED 609

Son Dönem Osmanlı Şiir: Encümen-i Şuara

3

0

3

7

TED 610

Ali Şir Nevâî'nin  Manzum Eserlerinden Örnekler

3

0

3

7

 

MODÜL B: TÜRK DİLİ

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

TED 611

Eski Türkçe Metin İncelemeleri

3

0

3

7

TED 612

Orta Türkçe Metin İncelemeleri

3

0

3

7

TED 613

Klasik Çağatay Türkçesi Metin İncelemeleri

3

0

3

7

TED 614

Klasik Sonrası Çağatay Türkçesi Metin İncelemeleri

3

0

3

7

TED 615

Eski Anadolu Türkçesi Metin İncelemeleri

3

0

3

7

TED 616

Klasik Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri

3

0

3

7

TED 617

Yeni Uygur Türkçesi Metin İncelemeleri

3

0

3

7

TED 618

Kırgızca Metin İncelemeleri

3

0

3

7

TED 619

Eşzamanlı Anlambilim

3

0

3

7

TED 620

Artzamanlı Anlambilim

3

0

3

7

TED 621

Göstergebilim

3

0

3

7

TED 622

Edimbilimde İleri Konular

3

0

3

7

TED 633

Modern Kuramsal Söz Dizimi

3

0

3

7

TED 634

Kuramsal Diyalektoloji

3

0

3

7

           

 

MODÜL C: YENİ TÜRK EDEBİYATI

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

TED 623

Karşılaştırmalı Edebiyat

3

0

3

7

TED 624

Roman Sosyolojisi

3

0

3

7

TED 625

Modern Türk Şiiri Eleştirisi

3

0

3

7

TED 626

Kaynak Eleştirisi

3

0

3

7

TED 627

Tanzimattan Cumhuriyete Edebiyat Tartışmaları

3

0

3

7

TED 628

II. Meşrutiyetten Sonra Düşünce ve Edebiyat Hareketleri

3

0

3

7

TED 629

Roman Kuramı

3

0

3

7

TED 630

Modern Türk Romanı Üzerine Tartışmalar

3

0

3

7

TED 631

Cumhuriyet Sonrası Eleştiri

3

0

3

7

TED 632

Türk Edebiyatında Çeviri  (19. ve 20.yy)

3

0

3

7

           

Önemli Not: Öğrenci serbest seçimlik derslerini, alanını belirledikten sonra diğer modüllerden seçecektir.