Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Alanları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Alanları

Akademik Kadro

Araştırma Alanları

Prof. Dr. Abdullah UÇMAN* Yeni Türk Edebiyatı, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı, Tenkit

Prof. Dr. A. Emel KEFELİ (Bölüm Başkanı)

Yeni Türk Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Roman Sosyolojisi, Modern Türk Romanı

Prof. Dr. Gülşen SEYHAN ALIŞIK* Eski Türk Dili, Karahanlı Türkçesi, Çağatay Türkçesi

Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL

Klasik Türk Edebiyatı, Arşivcilik, Dökümantasyon

Prof. Dr. Mesut ŞEN* Eski Türk Dili, Köktürkçe, Uygurca, Çağatay Türkçesi
Prof. Dr. Mustafa TAHRALI** Türk-İslam Edebiyatı, Tasavvuf Edebiyatı, Tasavvuf Felsefesi
Prof. Dr. Orhan BİLGİN  Klasik Türk Edebiyatı, Klasik Fars Edebiyatı, Yazma Eserler
Prof. Dr. Ömer ZÜLFE* Klasik Türk Edebiyatı, Metin Şerhi, Diliçi Çeviri, Aruz
Prof. Dr. Sebahat DENİZ* Türk Halk Edebiyatı, Klasik Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Uğur GÜRSU*

Yeni Türk Dili, Çağdaş Türk Lehçeleri, Kazakça

Dr. Öğr. Üyesi Alphan Y. AKGÜL

Yeni Türk Edebiyatı, Modern Türk Şiiri, Çağdaş Türk Şiiri, Edebiyat Kuramları, Eleştiri

Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK*

Yeni Türk Dili, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OĞUZ Yeni Türk Dili, Osmanlı Türkçesi
Dr. Öğr. Üyesi Nur Nuriye AKIN** Yeni Türk Edebiyatı, Edebiyat ve Tarih
Dr. Öğr. Üyesi Ümran AY* Klasik Türk Edebiyatı, Edebiyat Tarihi, Fars Dili ve Edebiyatı
Öğr. Gör. Beşir AYVAZOĞLU*  
Öğr. Gör. Feride TEKELİ Yeni Türk Edebiyatı, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Çiftdillilik
Öğr. Gör. Senail ÖZKAN*  
Ar. Gör. Abdullah ESEN Klasik Türk Edebiyatı, Mecmua

* Yarı Zamanlı

** Farklı Bir Programda Kadrolu

 

 

Öğretim üyelerimizin çalışmalarından birkaçı...