Ders İçerikleri

TED101 Osmanlı Türkçesi I

Osmanlı Türkçesinin gramer özelliklerinin öğretilmesi, metin okuma becerilerinin geliştirilmesi. Osmanlı Türkçesinin gramer özellikleri ve metin okuma.

TED102 Osmanlı Türkçesi II

Öğrencinin, Osmanlı Türkçesindeki Arapça unsurları öğrenerek metinleri sorunsuz bir şekilde okuması ve anlaması amaçlanmaktadır. Bu derste, Arapça unsurlardan kıyasi masdarlar ve ilalleri, çoğullar, ism-i mekân, zaman, alet; mübalaga-i fail, sıfat-ı müşebbehe ve Arapça izafet kuralları üzerinde durularak uygulama yapılır.

TED103 Çağdaş Edebiyat Okuma Kültürü

Edebiyatın bir disiplin olarak diğer alanlarla ilişkisi,, edebî kuramlar üzerinden çağdaş metinleri yorumlamak. Bir bilim olarak edebiyatın ne olduğu, ne işe yaradığı, diğer disiplinlerle olan ilişkisi, edebiyata olan eleştirel yaklaşımlar çağdaş edebiyat ürünleri üzerinden incelenmesi.

TED104 Klasik Edebiyat Okuma Kültürü

Bu derste klasik edebiyatın tarihsel gelişimi ve hakkındaki temel tartışmalar anlatılarak, klasik şiirin düşünce ve sanat anlayışı, bu şiirin örnekleri ile anlatılarak açıklanması amaçlanır. Klasik Edebiyat Okuma Kültürü dersinde başlangıçtan itibaren Türk edebiyatının, tarihsel süreci içindeki yeri, gelişimi, adlandırılması, kaynakları ve bu sanat anlayışını oluşturan düşünce dünyası hakkında bilgi verilecektir. Bundan hareketle oluşan edebiyatın, temel olarak şiirin, hayal dünyası ve nazım biçimleri örnekler üzerinden incelenir.

TED105 Akademik Okuma ve Yazma I

Öğrencilerin okuduklarını anlama, tartışma ve yorumlama becerilerini geliştirmek; düşündüklerini anlaşılır, mantık ve gramer açısından doğru cümlelerle ifade edebilmelerini sağlamak için gerekli standardı oluşturmak. Bu ders öğrencilerin akademik okuma, anlama ve yazma becerilerinin geliştirilmesini amaçlar. Üniversite eğitimi, anlama, değerlendirme, eleştirme, çözümleme ve bu aşamalardan geçerek olgunlaşan fikirleri belirli bir mantık dizgesi içinde yazma üzerine kuruludur. Böyle bir çalışma düzeni, pek çok teknik bilgi ve becerinin bir arada ve disiplinli bir şekilde edinilmesini gerektirir. Derslerde, doğru ve anlamlı düşünmenin kuralları, akıl yürütme yöntemleri, verili malzemeyi işleyip değerlendirme, argüman oluşturma ve yazma gibi pratik faaliyetler üzerinde durulacaktır. Bunun yanı sıra, ödev ve makale yazarken takip edilecek adımlar, sık yapılan gramer ve mantık hataları üzerinde de çalışılacaktır.

TED106 Akademik Okuma ve Yazma II

Öğrencilerin okuduklarını anlama, tartışma ve yorumlama becerilerini geliştirmek; düşündüklerini anlaşılır, mantık ve gramer açısından doğru cümlelerle ifade edebilmelerini sağlamak için gerekli standardı oluşturmak. Bu ders öğrencilerin akademik okuma, anlama ve yazma becerilerinin geliştirilmesini amaçlar. Üniversite eğitimi, anlama, değerlendirme, eleştirme, çözümleme ve bu aşamalardan geçerek olgunlaşan fikirleri belirli bir mantık dizgesi içinde yazma üzerine kuruludur. Böyle bir çalışma düzeni, pek çok teknik bilgi ve becerinin bir arada ve disiplinli bir şekilde edinilmesini gerektirir. Derslerde, doğru ve anlamlı düşünmenin kuralları, akıl yürütme yöntemleri, verili malzemeyi işleyip değerlendirme, argüman oluşturma ve yazma gibi pratik faaliyetler üzerinde durulacaktır. Bunun yanı sıra, ödev ve makale yazarken takip edilecek adımlar, sık yapılan gramer ve mantık hataları üzerinde de çalışılacaktır.

TED107 Ses ve Şekil Bilgisi

Türkçe dil bilgisinin (gramerinin) ses bilgisi ve şekil bilgisi yönünü incelemek ve öğretmek.  Dilin özellikleri, dil-kültür ilişkisi, yer yüzündeki diller, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, sesler ve sınıflandırılması, ses olayları, ses özellikleri ve ses değişmeleri, kökler ve ekler, yapım ekleri, çekim ekleri.

TED108 Sözcük ve Cümle Bilgisi

Türkçe dilbilgisinin sözcük ve cümle bilgisini incelemek ve öğretmek. İsim çekim ekleri, fiil çekim ekleri, sözcük türleri, sözcük öbekleri, cümle bilgisi, cümle çözümlemesi

TED109 İstanbul, Toplum ve Edebiyat I

Dersin ana amacı tarihsel, kültürel ve edebi bağlamında İstanbul’u tanıtmaktır. İstanbul çok uzun zamandır Türkiye coğrafyasının kültürel ve politik merkezi olmuştur. Ancak, İstanbul’un Türkiye’nin dört bir yanından aldığı göçler ‘İstanbulluluk’ kavramını hayli yıpratmış görünmektedir; İstanbul’a gelip yerleşenler çok kez kendilerini İstanbullu görmez. Dersin bir diğer amacı da İstanbulluluğu öğrencilere benimsetmeye çalışmaktır. İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasındaki tarihi semtleri

TED110 İstanbul, Toplum ve Edebiyat II

Dersin ana amacı tarihsel, kültürel ve edebi bağlamında İstanbul’u tanıtmaktır. İstanbul çok uzun zamandır Türkiye coğrafyasının kültürel ve politik merkezi olmuştur. Ancak, İstanbul’un Türkiye’nin dört bir yanından aldığı göçler ‘İstanbulluluk’ kavramını hayli yıpratmış görünmektedir; İstanbul’a gelip yerleşenler çok kez kendilerini İstanbullu görmez. Dersin bir diğer amacı da İstanbulluluğu öğrencilere benimsetmeye çalışmaktır. İstanbul’un hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki tarihi semtleri

LIT101 Academic English I

Metindeki ana fikri/detayları bulabilmek üzere okuma stratejilerinin öğretilmesi/geliştirilmesi, akademik kelime bilgisinin geliştirilmesi, bilinmeyen kelimelerin bağlamdan çıkarılması üzerine pratik çalışmalar yapılması, metin çözümlemesi ve metin içeriğinin yazılı ve sözlü olarak değerlendirilmesi. Akademik İngilizce Metinler, Dünya Edebiyatından İngilizce Eserler, Akademik İngilizce Kelime Çalışma /Uygulama

LIT102 Academic English II